news

MANIFESTO

"Umenie sa v dnešnom umeleckom svete stalo tovarom. V projekte Dočasnej autonómnej zóny sa umenie ako tovar stane jednoducho nemožným; namiesto toho pôjde o umenie ako spôsob života. Odstránenie všetkých bariér medzi umelcami a spotrebiteľmi umenia bude postupne smerovať k takému spôsobu života, kde umelec nie je zvláštnym druhom človeka, ale každý človek je zvláštnym druhom umelca."

Hakim Bey