news

forum
absurdum


združenie pre chýbajúcu kultúru a nezávislé vydavateľstvo

union for the missing culture and independent record labelIČO: 42184401

Chrobákova 1 Bratislava 84102 Slovakiahargi (at) forumabsurdum.sk

bartek (at) forumabsurdum.sk

maraki (at) forumabsurdum.skbandcampfacebooksoundcloud